Ontdek alle vragen:

1. Algemeen

Mits de toestemming van de directie kunnen leerlingen een week vrijgesteld worden van school voor allerhande projecten. Ook voor het Antwerpen-Panama traject is dit het geval.

Directies van verschillende Antwerpse scholen hebben reeds de aangegeven dat ze bereid zijn om leerlingen een week vrij te stellen van school in functie van het Antwerpen-Panama Traject.

Laat dit ook geen reden zijn om je niet kandidaat te stellen. Wanneer je het moeilijk vindt om toestemming te verkrijgen van je directie, dan bekijken wij hoe we je daarbij kunnen helpen.

Uiteraard is ook de toestemming van je ouders noodzakelijk.

Beide opties zijn mogelijk!

Al vanaf april 2018 starten we met ons voortraject richting Panama.
Dit door maandelijks samen te komen en het Kerk-zijn vandaag in Antwerpen – met al haar verschillende gelaten –  van dichterbij te ontdekken. De bijeenkomsten zullen steeds plaatsvinden op vrijdagavond van 19u30 tot 22u00.

Ga je met ons mee op weg richting Panama, zet dan alvast volgende data in je agenda:

 • 27 april 2018: Voorstelling Antwerpen-Panama traject & wereldjongerendagen. (voorbij)
 • 25 mei 2018: Het herderlijke gelaat van de kerk, door bisschop Bonny. (voorbij)
 • 22 juni 2018: Het interreligieuze gelaat van de kerk, door Pater Thomas.
 • 28 sept 2018: Het gelaat van inzet voor gerechtigheid en vrede, door Pax Chrsiti.
 • 26-27-28 oktober 2018: Teambuildingsweekend.
 • 23 november 2018: Het familiale gelaat van de kerk.
 • 11 januari 2019: Het gelaat van dienstbaarheid – diaconie, door ‘De Grijze Kat’.

De Wereldjongerendagen in Panama 2019 vinden plaat van 22 tot 27 januari 2019.
De reis zelf zal plaatsvinden van 21-28 januari 2019*.

*Deze data zijn onder voorbehoud tot de vliegtickets besteld kunnen worden.

 

2. Voorwaarden

Door je allereerst kandidaat te stellen. Vervolgens gaan we je uitnodigen om kennis te maken en jouw en onze verwachtingen af te toetsen.
In maart worden de 50 geselecteerde deelnemers bekend gemaakt.

De selectie zal gebeuren op basis van:

 • Motivatie
 • Diversiteit binnen de groep*

*We streven er naar om groep samen te stellen die een weerspiegeling vormt van de stad Antwerpen met haar internationale en interculturele karakter.

Ja, het Antwerpen-Panama traject geeft jongeren de kans om de Antwerpse Kerk in al haar facetten te leren kennen door middel van het voortraject. Tijdens de wereldjongerendagen zelf ontmoeten de jongeren de wereldwijde Kerk die jonge mensen bezielt en enthousiasmeert.

Het voortraject is daarbij onlosmakelijk verbonden met de Wereldjongerendagen zelf.

Deelnemers kunnen dus pas mee naar Panama wanneer zij hebben deelgenomen aan het voortraject.

Niet per se! De enige levensbeschouwelijke voorwaarde is het hebben van een open interesse in het katholieke geloof.

Mits de toestemming van de directie kunnen leerlingen een week vrijgesteld worden van school voor allerhande projecten. Ook voor het Antwerpen-Panamatraject is dit het geval.

Directies van verschillende Antwerpse scholen hebben reeds de aangegeven dat ze bereid zijn om leerlingen een week vrij te stellen van school in functie van het Antwerpen-Panama Traject.

Laat dit ook geen reden zijn om je niet kandidaat te stellen. Wanneer je het moeilijk vindt om toestemming te verkrijgen van je directie, dan bekijken wij hoe we je daarbij kunnen helpen.

Uiteraard is ook de toestemming van je ouders noodzakelijk.

Jongeren die in het schooljaar 2018-2019 in de derde graad zitten in de Antwerpse scholen*, Antwerpse catechumenen & jongeren uit de anderstalige gemeenschappen van de stad.

Leeftijd: min 17 – max 23 jaar (geboren in 2002 – 1995)

De jongeren moeten steeds de toestemming hebben van hun ouders en de directie van de school.

 

Wanneer je jezelf kandidaat stelt of je school heeft jouw afgevaardigd om deel te nemen aan Antwerpen|Panama wordt je eerst uitgenodigd op gesprek om elkaar beter te leren kennen en jouw en onze verwachtingen af te toetsen.

Eind maart selecteren wij 50 deelnemers die mee kunnen op ons traject.

De selectie zal gebeuren op basis van:

 • Motivatie
 • Diversiteit binnen de groep*.

*We streven er naar om groep samen te stellen die een weerspiegeling vormt van de stad Antwerpen met haar internationale en interculturele karakter.

3. Kostprijs

Uiteraard kost de organisatie van het Antwerpen-Panama traject meer dan 200 euro.
Toch kunnen jongeren al deelnemen voor 200 euro.

Via externe sponseringen willen we iedereen de kans geven om deze unieke ervaring mee te maken en hierbij mag de kostprijs geen struikelblok vormen om deel te nemen.

Wanneer het voor u mogelijk is om meer dan 200 euro te betalen, dan is dit meer dan welkom. Maar elke deelnemer is hier geheel vrij in.

4. Wereldjongerendagen

Wereldjongerendagen is een feest vol ontmoeting, gebed, kunst, muziek, geloof, dans, catechese, theater, spektakel, vriendschap en véél ambiance.
Het is niet zomaar een feest, maar het grootste bijeenskomst van christelijke jongeren ter wereld!

Maar liefst 3 miljoen gelovige jongeren kwamen in 2016 tezamen tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau! Nu heeft paus Franciscus het Centraal-Amerikaanse land Panama uitgekozen als gastland voor de WJD.

Bekijk hier het officiële promofilmpje van WYD Panama 2019.
Bekijk hier de officiële website.

5. Andere

Ja, stuur je vraag gerust in via onderstaand formulier:

We zijn nog steeds op zoek naar sponsoring voor het gehele traject.

Om iedereen de kans te geven om deze ervaring mee te maken, mag de kostprijs geen struikelblok vormen. Daarom kan iemand al deelnemen aan een kostprijs van 200 euro.

Uiteraard is dit niet voldoende om het gehele traject te sponsoren. Bent u bereid om het project financieel te ondersteunen? Neem dan contact op via mail naar eline@antwerpenpanama.be

Ghislain Toussé is de trekker van Antwerpen|Panama.

Het Antwerpen-Panama traject is een initiatief van Vicariaat Antwerpen.

Load More