Hoe kunnen scholieren van jullie school inschrijven?

Er zijn 2 manieren:

  • Je stuurt ze naar onze website en laat hen individueel inschrijven. Wij doen dan de selectie.

Willen jullie met de school meer betrokkenheid?

  • Organiseer dan een inschrijving/selectie op de school. Laat de leerlingen die mee willen gaan een motivatiebrief schrijven of filmpje maken waarom ze mee willen en denken de juiste persoon hiervoor te zijn. Uit de ingestuurde brieven/filmpjes selecteren jullie een aantal kandidaten (max. 5) die jullie aan ons bezorgen via mail.
  • Wij selecteren daaruit 2 kandidaten voor jullie school (omdat we de groep zo divers mogelijk willen samenstellen).

Selectiecriteria:

  • positieve motivatie om mee te gaan met grote openheid naar katholieke geloof
  • bijdrage aan de diversiteit van de groep, op vlak van internationale achtergrond van de jongeren.
  • verscheidenheid aan opleidingsniveaus (ASO-TSO-BSO)